Čas tréningov

Pondelok: 6:00 – 7:00  –
 Utorok:  – 16:00 – 17:30
 Streda: 6:00 – 7:00   16:00 – 17:30
 Štvrtok:    – 16:00 – 17:30
 Piatok: 6:00 – 7:00 16:00 – 17:30