S ú s t r e d e n i e

Plavecký  klub Humenné  zabezpečuje sústredenie koncom letných prázdnin. Sústredenie pre všetky skupiny plavcov – prípravka, mladší a starší žiaci, juniori a dospelí  v Snine – Rybníky  od 22.8. – 28.2023. Preprava účastníkov je individuálna dňa 22.8.2023  s príchodom od 15,00 do 16:00 hodiny v Snine – Rybníky – bývalé odborárske zariadenie.  Ukončenie sústredenia je dňa 28.8.2023 po obede od 15:00  hodiny individuálnou prepravou. Na sústredení je zabezpečený program kde je povinný bicykel, tréningový proces pozostávajúci z dvojfázového plaveckého tréningu na bazéne v Snine, suchého  tréningu, turistické prechádzky a rôzne prednášky. Cena za pobyt pre plavca je 250,00 €,  kde je zahrnuté ubytovanie a celodenné stravovanie, (osoba a deň 60,00 €) + pitný režim. Poplatky za bazén, poistenie účastníkov, športoviska, kaučovné trénerom, odmena za prednášku hradí Plavecký klub. Záujemcovia o sústredenie sa nahlásia záväznou prihláškou u svojho trénera a uhradia poplatok do 30.6.2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published.