Oznam – sústredenie

Plavecký klub oznamuje účastníkom sústredenia v Snine, že stretnutie plavcov a rodičov pred sústredením sa uskutoční dňa 11.8.2022 o 17:00 hodine na bazéne pred kanceláriou klubu. Plavcom budú zapožičané potrebné plavecké pomôcky a nové klubové oblečenie – 20,00 €.

Leave a Reply

Your email address will not be published.